संपर्क सूत्र:

Address:गौतम बुद्ध बालिका महाविद्यालय
इन्दरगढ़, कन्नौज (उ०प्र०)
Contact No : 05694-255025, 9839283222, 9455978501,9919837063, 9839460668
Fax No. :  
Email Id. :  

Google Map


View Larger Map